Cookie Policy

Orthopedie Middelheim respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, meer in het bijzonder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de "Privacywet") en haar uitvoeringsbesluiten. Door de website www.orthopediemiddelheim.be van Orthopedie Middelheim (de "Website") te bezoeken of te gebruiken, verklaart u deze privacy verklaring, zoals hieronder uiteengezet, te hebben gelezen en de inhoud ervan te aanvaarden. Deze privacy verklaring heeft als doel u te informeren over het soort informatie die door ons wordt verzameld wanneer u de Website bezoekt, hoe deze informatie kan worden gebruikt en of en hoe we deze informatie aan derden meedelen. U dient juiste, actuele, volledige en accurate informatie over te maken wanneer u hiertoe wordt verzocht. Wij hebben het recht enige opgave van informatie te verwerpen of te verwijderen wanneer wij redelijkerwijze mogen aannemen dat deze niet juist, vals, vervalst, frauduleus of niet in overeenstemming is met of de bepalingen van deze privacy verklaring niet respecteert.

1. Informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door Orthopedie Middelheim
Mits uw voorafgaande toestemming zal Orthopedie Middelheim uw persoonsgegevens (email adres) verzamelen en verwerken als verantwoordelijke voor de verwerking, teneinde u te contacteren om uw mening over de Orthopedie Middelheim website te vragen en u te betrekken in de verdere ontwikkeling van de website, met uitsluiting van enige andere doeleinden. Mits uw voorafgaande en bijzondere toestemming, bijvoorbeeld wanneer u Orthopedie Middelheim uw e-mail adres geeft om op de hoogte te worden gehouden van nieuwe versies van de website, mag Orthopedie Middelheim uw e-mail adres tevens gebruiken voor promotiedoeleinden. De categorieën van personen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn personeelsleden van Orthopedie Middelheim wiens tussenkomst noodzakelijk is om de hierboven beschreven doeleinden te realiseren. Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden worden meegedeeld.

2. Cookies
Wanneer u de Website bezoekt en mits uw voorafgaande toestemming (voor zover noodzakelijk ingevolge de toepasselijke wetgeving), zullen er cookies naar de Internet browser van uw computer worden gestuurd vanop deze Website. Nadat u het gebruik van cookies op de Website heeft aanvaard door op “Verder gaan” te klikken, zal uw voorkeur met betrekking tot het gebruik van cookies in de vorm van een cookie worden onthouden voor uw toekomstige bezoeken aan de Website zolang u de cookies opgeslagen op uw computer niet heeft verwijderd. Indien u de cookies die wij gebruiken uitschakelt, is het mogelijk dat sommige delen van de Website niet naar behoren werken.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden of informatiebestanddelen die op uw computer kunnen worden opgeslagen. Deze Website gebruikt twee types cookies, met name sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies worden automatisch gewist na afloop van uw browser sessie. Permanente cookies worden langer op uw computer bewaard, met name voor de duurtijd van de cookie en verdwijnen automatisch na afloop van hun duurtijd.

Voor welke doeleinden gebruikt Orthopedie Middelheim cookies?
Orthopedie Middelheim gebruikt cookies om veiligheidsredenen en functionele doeleinden.

Cookie: PHPSESSID
Doel van de cookie:  De Website gebruikt cookies om het aantal verzoeken om een code gegenereerd vanaf eenzelfde IP adres binnen een bepaalde periode (één uur) te identificeren teneinde misbruik bij de aanvraag van een code en het risico op fraude te voorkomen. Orthopedie Middelheim gebruikt de informatie verzameld met de cookie om de veiligheid van haar diensten te bevorderen, met uitsluiting van promotiedoeleinden
Duurtijd van de cookie: Sessie

Cookie: Cookie_accepted
Doel van de cookie:  De Website gebruikt cookies die uw voorkeur met betrekking tot het gebruik van cookies op de Website onthouden, meer bepaald of u reeds geïnformeerd werd over het gebruik van cookies op de Website en het gebruik van deze cookies ook "aanvaard" heeft door op "Verder gaan" te klikken. Orthopedie Middelheim gebruikt de informatie verzameld met de cookie enkel voor functionele doeleinden, met uitsluiting van promotiedoeleinden.
Duurtijd van de cookie: Permanent

Gebruik van cookies van derden?
Orthopedie Middelheim doet een beroep op een aantal dienstverleners die ook cookies op uw computer plaatsen namens Orthopedie Middelheim wanneer u de Website bezoekt, teneinde hen toe te laten hun diensten te verstrekken. Indien u meer wilt weten over deze cookies alsook hoe u dergelijke cookies kan blokkeren, dient u het privacy beleid van de betrokken dienstverleners te raadplegen.

Cookie: Google Analytics
Doel van de cookie: Google Analytics is een webanalyse dienst verstrekt door Google. Google Analytics gebruikt cookies om anonieme samenvattende statistieken te maken. Google gebruikt de informatie verzameld met de cookie om uw gebruik van de Website te evalueren, rapporten op te stellen over de activiteit op de Website en andere diensten in verband met het gebruik van de website en Internet. Google zal uw IP adres niet linken aan enige andere gegevens van Google. Voor meer informatie en hoe u deze cookie kan blokkeren: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview
Duurtijd van de cookie: Permanent

Hoe kan u het gebruik van cookies controleren, blokkeren of uw toestemming intrekken?
Indien u uw toestemming (voor zover u dient toe te stemmen) voor het gebruik van cookies wenst in te trekken, of indien u cookies wenst te verwijderen of het plaatsen van cookies op uw computer wenst te controleren, kan u uw browser instellingen aanpassen om cookies te blokkeren of te verwijderen. Gelieve de instructies in uw browser of help scherm te raadplegen om te leren hoe u uw browser instellingen kan aanpassen:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&hlrm=nl&answer=95647
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?esab=a&s=disable+cookies+enable&r=0&as=s
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Indien u bepaalde cookies die door de Website worden gebruikt uitschakelt, kan dit het gebruik van de Website hinderen en kunnen sommige delen van de Website niet naar behoren werken.

3. Externe links
De Website kan hyperlinks naar informatie of websites van derden bevatten. Orthopedie Middelheim heeft geen controle over de praktijken inzake privacy en de inhoud van de websites of informatie van derden waarnaar wordt gelinkt op de Website. U dient het toepasselijke privacy beleid van de website na te lezen wanneer er naar andere websites wordt gelinkt.

4. Veiligheid van uw persoonsgegevens
De veiligheid van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Orthopedie Middelheim heeft daarom alle interne en organisatorische maatregelen genomen om te vermijden dat uw persoonsgegevens toegankelijk zijn voor en verwerkt zouden kunnen worden door niet-toegestane partijen. Wij nemen fysieke, elektronische en procedurele veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. De persoonsgegevens die wij verzamelen worden opgeslagen in gegevensbanken die door ons worden gecontroleerd. Naar ons goeddunken gebruiken wij veiligheidsmaatregelen conform de marktpraktijken, zoals het vereisen van een identificatie en een paswoord, om uw persoonsgegevens te beschermen. Desondanks kan Orthopedie Middelheim niet altijd de volledige veiligheid van de verwerking van uw persoonsgegevens garanderen, bijvoorbeeld bij de verwerking van gegevens via internet of mobiele communicatietechnieken.

6. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
U heeft recht op toegang tot uw persoonsgegevens en u heeft het recht onjuiste gegevens te doen verbeteren, alsook zich te allen tijde en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor promotiedoeleinden. Om deze rechten uit te oefenen, kan u Orthopedie Middelheim contacteren op bovenstaand adres of info@orthopediemiddelheim.be

* * *