Enkel

 1. Enkel
 2. Letsel
 3. Artsen & behandeling

Enkelfractuur

Wat is het

Een gebroken enkel komt relatief vaak voor. Een kleine misstap kan al de oorzaak zijn van een fractuur. Het hele ontstaansmechanisme van de blessure bepaalt of je een banale, dan wel een zeer complexe aandoening hebt. Bij de enkel spelen immers heel wat structuren een rol. Bot, gewricht, ligamenten en spieren… ze hebben allemaal een functie. Door de globale veroudering zie je deze blessure nu ook meer voorkomen bij zowel geriatrische patiënten als bij actieve senioren. De combinatie met osteoporose kan deze fracturen ernstig maken. Je arts zal je dan ook behandeling in een gespecialiseerd centrum aanbevelen.

Hoe herken ik het
 • Zwelling, bloed uitstorting na trauma op de enkel
 • Steunname is moeilijk tot onmogelijkheid
 • De mobilisatie van de enkel is vaak pijnlijk door de bloeduitstorting in het gewricht
 • Bij een belangrijke zwelling kunnen er blaren ontstaan 
 • Bij een ongeval,Vb verkeers of sport ongeval, kan de huid beschadigd zijn, en dan spreken we van een open fractuur

Impingement

Wat is het

Enkel verstuikingen zijn een van de meest voorkomende ongevallen in België. De meeste van deze enkel verstuikingen genezen zonder probleem met een adequate behandeling. Een klein percentage, en dan vaak bij de jongere sporters, ontwikkelen een pijnlijk  inklemmingsconflict vooraan of achteraan in de enkel. De enkel is een echt scharnier bij het plooien of strekken van de enkel kan er weefsel of bot worden ingeklemd wat aanleiding geeft tot pijn en tot bewegingsbeperking.

Hoe herken ik het
 • Verminderde beweeglijkheid en gevoel van blokkage in de enkel
 • Hinder bij het uitoefenen van de sportactiviteiten ( geen slides bij voetbal, springen en landen pijnlijk bij volleybal etc…)
 • De enkel kan gezwollen zijn.
 • De inklemmig kan zich zowel vooraan als achter aan in het enkelgewricht bevinden.
 • Door het verminderd gebruik van de enkel kan er krachtsverlies in de kuit.
 • De patiënt voelt de enkel vaak niet stabiel aan.