Copyright dienst Orthopedie Middelheim

Gedeponeerd merk

De naam dienst Orthopedie – Traumatologie ® is een gedeponeerd merk, ingeschreven bij het Benelux-merkenbureau.

De naam dienst Orthopedie – Traumatologie ® is een beschermd woordmerk en mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toelating van dienst Orthopedie – Traumatologie op geen enkele mogelijke manier gebruikt worden door derden, noch voor commerciële, noch voor andere doeleinden voor de activiteiten beschreven in klassen a-b-c- van het Benelux Merkenbureau.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van dienst Orthopedie – Traumatologie en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen aan te brengen.

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van dienst Orthopedie – Traumatologie en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van dienst Orthopedie – Traumatologie. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.