Traumatologie

Traumatologie is en blijft één van de belangrijkste onderdelen van ons werk – van de conservatieve behandeling van niet-verplaatste breuken tot de multidisciplinaire begeleiding van polytraumapatiënten.

Orthopedie Middelheim kan rekenen op een ruime ervaring in deze specialisatie. Het klinisch pad is hier van groot belang. Vanaf de opname op de spoeddienst wordt het zorgtraject begeleid en voorbereid, zodat de patiënt zich na de ingreep enkel nog op de revalidatie moet toeleggen.

Via dit menu vind je heel eenvoudig de juiste blessure: