Voorzichtige heropstart raadpleging Orthopedie Middelheim. We zijn opnieuw beschikbaar!

Wij houden ons eraan om jullie op de hoogte houden .

Door de Coronaviruspandemie (Covid-19) werden door de overheid dringende maatregelen genomen. Daardoor hebben we al onze niet dringende raadplegingen geannuleerd tot en met voorlopig 4 mei 2020. Tot zeker die datum moeten we voorlopig nog alle niet dringende ingrepen uitstellen tot nader order. Hopelijk kunnen we in de nabije toekomst toch een veilige opstart aankondigen al zal deze opstart gepaard gaan met de noodzakelijke beperkingen van overheidswege uit, gericht op jullie en onze veiligheid.

Vanaf 4 mei hopen we opnieuw met een beperkte raadpleging voor dringende klachten te kunnen starten, die we op een veilige en toegankelijke manier organiseren. De heropstart is de voorbije weken grondig voorbereid en volgt de richtlijnen van de overheid, die wil dat de patiënten de zorg krijgen die ze nodig hebben. Noodzakelijke raadplegingen gaan over klachten die binnen de 6 weken moeten worden behandeld om lichamelijke of geestelijke schade te vermijden.

Veiligheid

De raadplegingen kunnen alleen op afspraak.
De veiligheid van patiënten en medewerkers staat voorop. Dat betekent een veilige afstand in de wachtzaal, het gebruik van een mondmasker door arts en patiënt, ontsmetting van oppervlakken en veilige spreiding in de tijd van de afspraken.
We vragen dan ook dat jullie het afspraakuur respecteren en indien jullie te vroeg zijn, gelieve dan in de auto te blijven tot het afgesproken uur.

Indien iemand zich ziek voelt gelieve dan thuis te blijven en ons te verwittigen. We vragen ook om bij het binnenkomen en verlaten van de consultatie de handen te wassen.

We hebben ons gedurende tijd ingezet voor al onze patiënten en blijven dit in de toekomst op een veilige manier doen voor jullie,

Dank jullie wel voor het vertrouwen in onze dienst.

Informeer u maximaal over Covid-19 en volg de raadgevingen van de overheid. Bijkomende praktische informatie kan u terugvinden op de website van het ZNA.

Orthopedie Middelheim